پادری

نظافت آسان
ضد غبار
ظاهر زیبا
قیمت رقابتی

مشخصات فنی

کوچک:

عرض:50 cm
طول:80 cm

بزرگ:

عرض:60 cm
طول:100 cm

ضخامت:12 mm

برندها