توری پلاستیکی 50 میل

تسلیح و تقویت خاک های نرم و ضعیف جهت احداث جاده ها
ایجاد دیواره های گیاهی به عنوان عایق صدا در بزرگراه ها
محافظت و احیای اراضی ساحلی
تقویت زیر سازی جاده ها ،خطوط راه آهن و پارکینگها
تسلیح بتن و شات کریت
ایجاد دیوار های خاکی و زیر سازی پل ها
جلوگیری از فرسایش خاک و رانش زمین در سطوح شیب دار
محافظت از پوشش خارجی لوله های انتقال نفت ،گاز ،آب و
احداث خاکریز
جلوگیری از نشست زمین های باتلاقی

مشخصات فنی

عرض رول:,2m,2.5m,3m
طول رول:30m
ابعاد شبکه:60*60 mm

برندها