جی اس (GS)

جلوگیری از ورود حشرات موذی
نورگیر گلخانه
استفاده در دیوار های گچی جهت جلوگیری از ترک
استفاده در ساخت فیلتر برای مراکز پرورش آبزیان

مشخصات فنی

عرض رول:,1m
طول رول:30m
ابعاد شبکه:2*2 mm

برندها