توری پشه ای

جلوگیری از ورود حشرات موذی
نورگیر گلخانه
استفاده در دیوار های گچی جهت جلوگیری از ترک
استفاده در ساخت فیلتر برای مراکز پرورش آبزیان
استفاده در قسمت های مختلف تزئینات داخلی ( کیف ،چمدان و...)

مشخصات فنی

عرض رول:1.2m
طول رول:30m
ابعاد شبکه:15*15 mm

برندها