صنعتی سازی ساختمان در ایران

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر، احمد خرم روز چهارشنبه در نشست خبری درباره اجرای مراقبت و نگهداری ساختمان‌ها برگزارشد، گفت: ٥٥٠ هزار عضو رسمی در نظام مهندسی ساختمان داریم که برخی شاغل و بیش از ٦٠ درصد از مهندسین یا در شغل خود کار نمی‌کنند و یا بیکار هستند و حتی بسیاری ار مهندسان در اسنپ (تاکسی اینترنتی) کار می‌کنند.

وی گفت: امروز برای اولین بار نشستی برگزار می‌شود که قرار است فکری برای مهندسین بیکار و هم چنین بهره برداران از ساختمان شود؛ سال‌ها است موضوع نگهداری، مرمت و بازسازی و نوسازی ساختمان را فراموش کردیم که در درون این فراموشی، موضوع مهم تر مقاوم سازی ساختمان دیده می‌شود.


خرم ادامه داد: اکنون در صنعتی سازی، هوشمندسازی و بهره برداری از ساختمان سبز عقب هستیم. در نسل سوم ساخت و ساز در جهان قرار داریم درحالی که جهان در نسل ششم ساخت و ساز است.

وی با بیان اینکه به شدت از ساخت و ساز از جهان عقب ماندیم، گفت: این عقب ماندگی حل نمی‌شود مگر اینکه متولی مسکن(وزارت راه و شهرسازی) با متصدی ساختمان (ساختمان نظام مهندسی کل کشور) با هم همراه و هم عرض شوند)

به گفته خرم اکنون این اراده در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد تا با تشکیل ستاد صنعتی سازی عقب ماندگی در کشور جبران شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: حداقل باید ٤٠ درصد صنعتی سازی در کشور داشتیم در حالی که اکنون زیر پنج درصد به روش صنعتی‌سازی عمل شده است.

خرم گفت: با حمایت وزارت راه با تشکیل ستاد، صنعتی‌سازی برای هوشمند سازی و ساختمان سبز به سرعت عملیاتی خواهد شد که تحت فعالیت این ستاد هم برای فارغ التحصیلان صنعت ساختمان، شغل ایجاد خواهد شد و هم برای مقاوم سازی ساختمان‌ها و ساخت و ساز صنعتی گام بر می‌داریم.