انواع توری پلاستیکی در فروشگاه لوازم ساختمانی نوزادی

فروشگاه لوازم ساختمانی نوزادی توزیع کننده انواع توری های پلاستیکی  با مشخصات زیر است:
1-توری پلاستیکی 6 میل با طول 30 متر و عرضهای 1m,1.2m,1.5m,2m 
2-توری پلاستیکی10میل با طول 30 متر و عرضهای 1m,1.2m,2m
3-توری پلاستیکی 15 میل با طول 30 متر و عرضهای 1.5m,3m
4-توری پلاستیکی 20 میل با طول 30 متر و عرضهای 1m,2m
5-توری پلاستیکی 25 میل با طول 30 متر و عرضهای 1.5m,3m
6-توری پلاستیکی 30 میل با طول 30 متر و عرضهای 1.5m,3m
7-توری پلاستیکی 50 میل با طول 30 متر و عرضهای 2m,2.5m,3m
8-توری پلاستیکی پشه ای با طول 30 متر و عرض 1.2m
9-توری پلاستیکی جی اس با طول 30 متر و عرض 1m
10-توری پلاستیکی زیر گچی با طول 30 متر و عرض 1m
جهت اطلاع از قیمتها با فروشکاه لوازم ساختمانی نوزادی تماس بگیرید.